1. Какво представлява Множествена ендокринна неоплазия?

Синдромите на множествена ендокринна неоплазия обхващат три генетично различни фамилни заболявания, при които се наблюдават доброкачествени или злокачествени образувания в няколко ендокринни жлези. В зависимост от ангажиранността на последните се определя и клиничната картина.

Всеки от синдромите се унаследява автозомно доминантно с висока пенетрантност  и вариабилна експресивност. МEN 1 включва паращитовидните жлези, ендокринната част на панкреаса и хипофизата. Към MEN 2A се отнасят медуларният карцином на щитовидната жлеза; феохромоцитомът и хиперпаратиреодиизма. При MEN2B последният обикновено липсва.