4. Как се поставя диагнозата?

Митрална клапна стеноза се подозира при описаните клинични белези и находката от обективното изследване. 
 
В помощ на диагностиката идват някои инструментални изследвания. При всеки кардиологично болен се провежда ЕКГ и рентгенография на гръден кош. В ЕКГ обикновено са налице белези за обременяване на лявото предсърдие, последвано във времето и от дясната камера. При рентгенография на гръден кош се визуализира промяна в конфигурацията на сърцето и съдовия ствол, данни за белодробен застой.
 
Ехокардиографията е основният подход в диагностиката на клапните пороци. Чрез нея се оценява хиперторфията на миокарда, дилатацията на сърдечните кухини, промените в кинетиката на стената, наличието на тромботични маса (трансезофагеална екохардиография), характера на движение на платната на клапите, наличието на патологични промени в тях. Доплерехографията позволява измерването на градиента между предсърдието и камерата, както и налягането в белодробната артерия.
 
Коронарография е показани при съмнение за исхемична болест на сърцето.