3. Каква е клиничната картина?

Клиничната картина не корелира с тежестта на клапната стеноза, постепенно се редуцира физическият капацитет. Първоначалните симптоми са тези на оформената сърдечна недостатъчност – задух, суха кашлица и умора при физичекси усилия, пристъпен нощен задух. При предсърдно мъждене клиничната картина се изостря. Кръвохрак може да има при разкъсване на малки белодробни съдове.
 
При десностранна сърдечна недостатъчност се появяват и по-изразена умора, студени крайници, отоци по краката, подуване и тежест в корема.
 
Опитният специалист се насочва към диагнозата от редица особености от обективния статус – още от огледа на пациента, палпацията на грудния кош, перкусията при по-изразена митрална стеноза. Една от най-ценните е аускултаторната находка. Характерен е диастоличния шум, корелиращ с пълненето на лявата камера през стеснената клапа. Като продължителността му говори за тежестта на стенозата. Непосредствено преди систолата се долавя шум, резултат от съкращаването на миокарда на предсърдието, липсващ при предсърдно мъждене. Долавя се силен първи тон (образуван от затварянето на митралната и трикуспидалната клапа) и допълнително друг тон, корелиращ с отварянето на променената митрална клапа. С развитието на белодробна хипертония към аускултаторната находка се добавят и допълнителни белези.