2. Какви са причините за митралната стеноза?

Най-честата причина за митралната стеноза е ревматизмът, за който не рядко лицето дори не знае. Възниква средно още на втората година след началото на ревматизма като клинично се проявява и след 15-20 години. В над 40% от случаите има и придружаваща митрална недостатъчност. Ревматизмът е сиситемно възпалително заболяване на съединителната тъкан със засягане на ставите, сърцето, кожата и централната нервноа система. Резултат е от инфекция с бета-хемолитичен стрептокок.
 
Митралната стеноза може да бъде вродена, резултат от прекаран бактериален ендокардит, съпътстваща системни автоимунни заболявания като ревматоиден артрит или лупус еритематодес, при злокачествени заболявания – карциноид и др.
 
При размер на площта на клапния отвор между 1 и 2см2 се наблюдава умерена клапна стеноза, а при сечение под 1 см2 – тежкостепенна. Това води до повишаване налягането в лявото предсърдие като средство за компенсация на редуцираната площ, през която следва да се изтласква кръвта.
 
Хронично повишено напрежение води до предсърдна хипертрофия, след това и дилатация. Едновременно с това се обременяват и  белодробните съдове, доставящи кръвта към лявото предсърдие и се развива белодробна хипертония. Настъпва левостранна сърдечна недостатъчност със застой в белодробното кръвообръщение. Ретроградно се обременява и дясната половина на сърцето с хипертрофия на дясната камера, недостатъчност на пулмоналната клапа и трикуспидалната. Появява се и десностранна сърдечна недостатъчност.