1. Какво представлява митралната клапна стеноза?

Митралната клапна стеноза представлява стеснение на напречното сечение на митралния клапен отвор (под 3 см2), което нарушава изтласкването на кръвта от лявото предсърдие към лявата камера и повишава разликата в налягането между двете сърдечни кухини. Нормалната площ е между 4 и 6 см2, а трансмитралното налягане е около 1 mmHg.