1. Какво представлява аортната клапна недостатъчност?

Аортната клапа осигурява еднопосочност в движението на кръвта от лявата камера на сърцето към аортата. Тя е отворена по време на камерната систола и се затваря по време на дистолата.
 
Аортната регургитация представлява недостатъчност на аортната клапа, водеща до връщане на кръв от аортата към лявата камера по време на диастола.