2. Медуларен спонгиозен бъбрек

 

Представлява вродено заболяване с наличие на медуларни кисти двустранно във връзка с дефект в терминалните събирателни каналчета на нефроните, разположени съответно в медулата, в близост до бъбречните легенчета.
 
Причината не е известа. Генетично предаване се наблюдава в по-малко от 5% от случаите. По-висока е честотата сред синдроми на Ehler-Danlos; Marfan; Beckwith – Wiedemann, Болест на Кароли ( вродена дилатация на интрахепаталните жлъчни пътища).
 
В повечето случаи протича асимптомно и не се диагностицира. Предразполага към нефролитиаза и уроинфекции. Затова и най-честито срещаните оплаквания са свързани с бъбрчни колики, кръв в урината, парене при уриниране, чести микции, включително и през нощта, болки в лумбалната област и др.
 
Диагностицира се с Компюътрна томография. Ултразвукът обикновено не е достатъчен поради малките размери на кистите и дълбокото им разположение интрамедуларно.
 
Прогнозата е много добра. Тиазидни диуретици и висок прием на течности предоствратява формирането на камъни. Лечение се провежда при уроинфекция и нефролитиаза.