6. Какво е лечението на бъбречната поликистоза?

Усилията са насочени към редуциране на белтъчния прием до 0,6-0,7 г/ кг/дн, контрол над артериалното налягане и своевременно овладяване на уроинфекциите. Перкутанната аспирация на кистите е показана при болезнени кръвоизливи или притискане на околни структури.
 
При масивни размери или често рецидивиращи уроинфекции се прибягва и до нефректомия. При терминална бъбречна недостатъчност се преминава към хемодиализа, перитонеална диализа или трансплантация.