1. Какво представляват придобитите кисти на бъбрека?

Кистите на бъбрека – единични или множествени могат да бъдат наследствени, вродени, да влизат в състава на някои малформативни синдроми или да са придобити.
 
Придобитите кисти обикновено са кръгли, с правилни контури и ясно отграничени спрямо околните структури. Единични или множествени са. Първите обичайно се откриват случайно при образно изследване по друг повод, протичат безсимптомно, евентуално с тъпа болка в лумбалната облас, нямат особено клинично значение, не малигнизират, но трябва да бъдат разграничени от други формации като бъбречния карцином. Последният за разлика от кистата има нехомогенна структура с неясни очертания, септи.
 
Множествените кисти (повече от 4 във всеки бъбрек) се наблюдават при лица, провеждащи хемодиализа във връзка с хронична бъбречна недостатъчност. Причината за появата им не е изяснена, допуска се компнесаторна хиперплазия на останалия функциониращ паренхим.