2. Какви видове белези има?

Най-общо белезите (цикатрикси, ръбци) са атрофични и хипертрофични.

 

Атрофичните ръбци са обикновено под или на нивото на кожата (например след акне, изгаряне и измръзване белезите са най – често атрофични).

 

Хипертрофичните ръбци са надигнати над нивото на кожата с червен цвят, разположени над мястото на самото нараняване.

 

По-особени форми на ръбци са келоидите и белезите, съчетани с контрактури. Келоидите са туморовидно разрастване на съединителната цикатрициална тъкан над нивото на кожата. Те са с форма на хипертрофичен ръбец, който се простира и извън мястото на самото нараняване. Белезите , съчетани с контрактури се наблюдават най-често след изгаряния. Този тип белези могат да обхванат значителна дълбочина и да засегнат подлежащи мускули и нерви. Тези белези ограничават подвижността на телесната област, в която се разполагат – например невъзможност за завъртане на шията, невъзможност за пълно разгъване на ръка или крак.