6. Какво е лечението на гастроентерита?

При повечето вирусни гастроентерити наблюдаваме спонтанно овладяване на клиничната кратина и лечение може и да не се наложи. При тежко протичане на заболяването обаче и опасност или настъпила дехидратация, такова е необходимо.
 
Етиологично лечение на вирусните гастроентерити на практика няма. Най-важен момент в терапията е овладяването на дехидратацията и загубите на електролити при повръщане и диария. По възможност рехидратацията трябва да се извършва през устата, веднага след като болният може да приема течности. При кърмачета и деца е важно лечението да става под контрола на медицински специалист поради по-подчертаната склонност към дехидратация и лабилността в хомеостазата. При нужда се предписват разтвори за перорално приложение с определен солеви състав.
 
В случаи на невъзможност за прием на течности през устата, персиситране на загубите с повръщане и диария, серизони отклонения в електролитния баланс е необходимо започването на парентерално лечение с вливането на водно-солеви и глюкозни разтоври в болнично заведение – първоначално за попълване на загубите, след това за поддържане на текущите такива.
 
Допълнително се налага и прилагането на симптоматични средства за овладяване на евентуална температура. Антиеметици (средства против повръшане) не се използват рутинно при гастроентерити. За овладяване на диарията могат да се използват някои препарати като ентерол, смекта, хидрасек и др, но след консултация със специалист.  Антибиотично лечение не се налага при вирусна генеза на заболяването.