5. Какви са възможните усложнения на вирусния гастроентери?

Основно усложнение на гастроентеритът е дехидратацията. Към такава са склонни малките деца, особено под 1 годишна възраст, както и хора в напреднала възраст или тежки придружаващи заболявания.
 
В зависимост от загубите се класифицират лека, средна и тежка степен на дехидратация – при загуба на по-малко от 5, до 10 или над 10% от телесната маса, което на пракитка обаче се измерва при кърмачетата. Белези за тежка степен на дехидратация са влошаване на общото състояние със сомнолентност и труден контакт с болния, сухи лигавици, намален кожен тургор, хлътнали очни ябълки, повишена пулсова честота и ниско артериално налягане, при кърмачета и хлътването на фонтанелата.
 
От лабораторните изследвания, това което можем да установим е хемоконцентрация – с повишение на хемоглобина, хематокрита, еритроцитите, общия белтък. Смущения в електролитите също се допускат.