3. Каква е симптоматиката?

Клиничната картина при белодробен тромбемболизъм варира от внезапна смърт поради хемодинамичен колапс до постепенно прогресиращ задух. Различават се няколко формина заболяването
 
Кардиална форма – развива се при запушването на голяма белодробна артерия или поне 2 лобарни артерии – от един голям тромб или множество микротромби.
 
Масивната емболизация започва остро със задух – първоначално е нарушено вдишването, след това се влошава и издишването, учестено е (тахипнея), със суха кашлица, цианоза, тахикардия, подуване на шийните вени, хипотония, болка в гръдната област. На преден план излиза нарушената хемодинамика. Обективно се установява цианотичният цвят на кожата, изпълнени шийни вени, тахикардия с ритъмни нарушения; промени в обективната находка на белия дроб с данни за бронхоспазъм и белодробен оток.
 
Понякога масивният тромбемболизъм може да протече с друга водеща клиника – бъбречна, коремна, мозъчна. Наблюдава се картината на остра бъбречна недостатъчност, остър корем или внезапна загуба на съзнание (във връзка с тъканната хипоксия).
 
Белодробна форма – при оклузия на под 50% от белодробното русло – над 1 сегментна артерия, но под 2 лобарни. Немасивният белодробен тромбемболизъм може да протече със или без белодробен инфаркт.
 
Белодробен инфаркт се оформя при недостатъчност на колатералното кръвообърщение (бронхиалните съдове). Тук в началото на емболизацията водеща е картината на дихателна недостатъчност – задух, учестено дишане (тахидиспнея).  В рамките на 1-2 дни се оформя инфаркт, усложнен с пневмония, и картината става чувствително по-изразена. Прибавят се гръдна болка, фебрилитет, кръчохрачене. Липсват признаци за сърдечна декомпенсация.
 
Белодробният тромбемболизъм без инфаркт протича с неспецифична картина – обикновено задух с неясен произход.
 
Хронично-рецидивираща форма протича с картината на описната немасивна тромбемболия. Хроничният характер води до промени в белодробната циркулация, развитието на белодробна хипертония с обременяване на сърцето. Развива се хронична дихателна и десностранна сърдечна недостатъчност.
 
По честота, симптомите при белодробен тромбемболизъм се нареждат по следни я начин – задух (73%), плеврална болка (66%), кашлица (37%), и кръвохрак (13%). Не малка част от пациентите са с атипична клинична картина, но при наличието на рискови фактори белодробен тромбемболизъм трябва да влезе в съображение. Такива симптоми са продуктивна кашлица, свирене на гърдите, болки в корема, промяна в съзнанието, синкоп, гърчове и др.