3. Какви са усложненията при аортна клапна стеноза?

При клапните пороци е по-висока честотата на инфекциозния ендокардит. При аортна стеноза се налюдава хемолитична анемия и висока честота на кръвоизливи от стомашно-чревния тракт както във връзка с промени в съдовите стени, така и по причини, корелиращи с механичния стрес от стенотичната клапа – както по отношение еритроцити, така и по отношение коагулационна система. Животозастрашаващи усложнени са аортната дисекация и ритъмните нарушения.