1. Какво представлява растежния хормон?

Растежният хормон е полипептид, секретиран от клетки в предната част на хипофизата. Неговата фунцкия се опосредствява предимно чрез протеин, наричан инсулиноподобен растежен фактор – IGF 1. Соматотропният хормон стимулира изграждането на костна и хрущялна тъкан, потенцира синтезата на белтъци и потиска тяхното разграждане, насочвайки същевременно метаболизма към други енерегийни източници. Притежава липолитично действие. По отношение на въглехидратната обмяна има контраинсуларно действие и в условията на хронично повишени нива се наблюдава инсулинова резистентност с хиперинсулинемия и отклонения в гликемичния контрол до захарен диабет.
 
Растежният хормон има епизодична секреция, като в детска възраст амплитудата и честотата на пулсовите секреции е по-висока, особено по време на сън през нощта. С напредване на възрастта и амплитудите и честотата на пулсациите намаляват. 
 
Нивото на соматотропина е обект на контрол от страна на соматотропин рилийзинг хормона и соматостатина, произвеждани в хипоталамуса. Едновременно с това секрецията на рилийзинг хормона е зависима от фактори като съня, стрес, метаболитни отклонения – например промени в нивото на кръвната захар, съпровождащи ендокринни заболявания с хормонален дефицит или излишък.