6. Какво е лечението?

Лечението при болест на синусовия възел се състои в импплантацията на пейсмейкър. Апаратът се поставя подкожно под ключицата при минимално инвазивна процедура.
 
Индивидуално се подхожда при избора на пейсмейкър – дали да се пейсира само предсърдията или и предсърдията и камерите. Втората възможност е показана при висок риск от настъпването на други проводни нарушения (AV блок).