5. Как се поставя диагнозата?

За диагностицирането на болест на синусовия възел от ключово значение е корелацията между клиничната картина и регистирани при ЕКГ промени. Обикновено в тези случаи диагностичен метод на избор е 24-часовото ЕКГ мониториране – холтер ЕКГ, който обаче също не демонстрира точната връзка с клиничната картина.
 
Сред критериите за поставяне на диагнозата болест на синусовия възел са брадикрадия в покой – с честота под 55-60 удара в минута; наличие на синусови паузи над 2 секунди, регистриране на синусов блок, невъзможност за достигане на 70-80% от предвижданата сърдечна честота при максимални физическо натоварване (220-възрастта).