4. Какви са симптомите на синдрома?

Клинично нарушенията в ритъма, наблюдавани при синусова дисфункция могат да се изявят като обща слабост и лесна уморяемост, дължаща се на намаления сърдечен дебит, рядко могат да провокират декомпенсация на придружаваща сърдечна недостатъчност, както и редукция в оросяването на мозъка със замайване, световъртеж, „потъване“ до загуба на съзнание.
 
Последните се дължат на по-големи сърдечни паузи, породени от липса на зараждане на импулс в синусовия възел (синусов арест) или невъзможност за провеждането му по проводните пътища (пълен синусов блок). Чувство за сърцебиене съпровожда епизодите на тахикардия. По време на такава при предсърдни мъждене или предсърдно трептене се създават условия за тромбообразуване – предпоставка за мосъчно-съдов инцидент при тромбемболизъм.