2. Какво е синдром на болният синусов възел?

Синдромът на болния синусов възел се изявява с промяна във функцията му, водеща до интервали на ниска сърдечна честота, сърдечни паузи, следвани и от периоди на тахикардия. Тези ритъмни смущения може да са асимптомни, но могат и да доведат до сериозна симптоматика, заплаха за здравето и влошаване качеството на живот.
 
Синдромът на болния синусов възел включва нарушения като синусов арест (невъзможност за генериране на импулс), синусов блок (невъзможност за провеждане на произведения импулс по проводната система), демонстрирани с паузи в електрокардиограмата (над 2 сек), и синусова брадикардия, обикновено редувана с пристъпи на тахикардия (тахи-бради форма). При това тахикардията може да настъпва на фона на предсърдно трептене и предсърдно мъждене. При липса на импулс от страна на даден участък от проводната система, то е възможно възникването на такъв в по-дистален участък от нея – в резултат настъпва заместително съкращение. Както стана въпрос, импулс от дистален участък спрямо синусовия възел нормално не се генерира.