1. Какво представлява синусовият възел?

Синусовият възел е част от възбудно-проводната система на сърцето, естествен пейсмейкър или водач на ритъма на сърцето. Именнно в него възникват импулсите на възбуждане, последвано от провеждането им и достигането до „работния миокард”. Клетките на проводния и съкратителния миокард също притежават свойството спонтанна възбудимост, но при здрав човек, електрофизиологичните особености на миокарда не позволяват проявяването му.
 
Нормално в синусовия възел, разположен в дясното предсърдие, се зараждат импулси с определена регулярна честота – в рамките на 60 до 100 удара в минута – обозначена като синусов ритъм. Тя при покой е една, а в определени обстоятелства като физическо натоварване, емоционален стрес се увеличава под контрола на нервната система. Състояния на сърдечна честота под 60 удара в минута или над 100 удара в минута при запазен синусов водач на ритъма се означават съответно като синусова брадикардия и синусова тахикардия. Има редица ритъмно-проводни нарушения, при които импулсите на възбуждане не възникват от синусовия възел, пейсмейкър се явява друг компонент от проводната система или патологично променен съкратителен миокард.