1. Какво представлява крастата?

Крастата е кожно заболяване, причинено от кърлежа Sarcoptes scabiei, характеризиращо се с изключително силен сърбеж по тялото. Именно с този признак е описвана още преди няколко века, а през 17-ти век е изолиран и причинителят. Честотата му е по-висока при групи хора с нисък социален статус и условия на лоша хигиена.

 
Макар и съвременната медицина да разполага с отлични възможности за лечение на инфекцията, то скабиесът остава проблем и до днес поради изключително разнообразната и неспецифична клинична картина, трудната понякога диагностика и недостатъчното съдействие при лечението от страна на засегнатите лица.