1. Прогноза

Прогнозата при лечението на хидроцелето е добра.

Наблюдава се рецидиви от 1 до 10%, в зависимост от използвания метод.