1. Какво представлява ракът на черния дроб?

Хепатоцелуларният карцином е най-честият първичен тумор на черния дроб. Популярното наименование на заболяването е „рак на черния дроб”. Всяка година на повече от половин милион пациенти в света се поставя тази диагноза, а прогнозата на заболяването е изключително тежка.
 
Ракът на черния дроб има бърза еволюция и лоша прогноза. Най-висока е честотата му в Африка и Югоизточна Азия, а в САЩ и Европа се среща по-рядко. Мъжете боледуват 3-8 пъти по-честo. Макар да е с относително по-ниската честота в сравнение с останалите онкологични заболявания, ракът на черния дроб е на четвърто място като причина за смърт