1. Какво представляват минералите за организма?

Минералите са неорганични вещества, които в минимално количество играят ключова роля в изпълнението на жизнено важни физиологични процеси в организма. Подобно на витамините, те не са източник на енергия, но също както тях са отговорни за изпълнението на биохимични реакции. Освен това някои от тях имат и ценна градивна функция като калция и фосфора например.
 
Усвояването на минералните вещества и тяхната обмяна, включването им в биохимичните реакции под една или друга форма подлежи на стриктен контрол. По този начин здравият организъм при условия на рационално и разнообразно хранене може сам да определя интензитета на абсорбция или екскреция на микро- и макроелементите, степента на утилизацията им или съхранението в подходящи, достъпни за клетките форми.
 
Липсата или недостигът на един или друг елемент води до повече или по-слабо изразени специфични клинични симптоми и белези или промени в лабораторните показатели, а понякога и отклонения в образни и функционални изследвания. Обратно – повишеното присъствие на някой от елементите в организма също не е безобидно. Обикновено балансът се нарушава при смущение в механизмите на усвояване, освобождаване и контролиране на обмяната на въпросния елемент. Отделно стои и екзогенният внос на токсични дози.
 
Дневните нужди за някои от минералните вещества възлизат на над 100 мг до грам и повече. Те се наричат още макроелементи. Към тази група се отнасят калция, фосфора, магнезия, натрия, калия, хлора, сярата.