7. Как изглежда неглижираното дете?

Неглижираното дете: 
  • има незадоволително физическо развитие, тегло и ръст под нормата за възрастта
  • изглежда физически слабо, има нездрав общ вид
  • лоша хигиена
  • обриви по тялото
  • детето е гладно и преяжда, когато получи храна
  • не показва съответни за възрастта социални умения
  • страда от хронични инфекции
  • неселективно търсене внимание от непознати
  • поведенчески проблеми
  • психосоциален нанизъм
Психосоциален нанизъм - дете над 5г. възраст, при което хроничното лишение е довело до спиране на растежа и развитието. Такива деца имат нормални пропорции, но са екстремно ниски за възрастта си. Ендокринологичните промени са обратими при промяна в начина на отглеждане. Поведенчески тези деца имат странно хранително поведение и нарушени социални връзки. Например, приемане на големи количества храна за кратко време, поглъщане на предмети, които не са храна, пиене на вода от тоалетната и предизвикване на повръщане.