6. Какво представлява неглижирането?

Неглижирането се проявява когато родителите не могат да задоволят и посрещнат базисните нужди на детето. Например осигуряване на храна, подслон, топлина, хигиена, образователни и медицински грижи. Детето може да бъде неглижирано чрез липса на адекватен надзор, контрол и внимание. Има няколко прототипа на неглижиращи майки. Някои са млади, неопитни, социално изолирани. Други са хронично пасивни и оттеглени, често произхождащи от хаотични, малтретиращи и неглижиращи семейства. Трети са майки със сериозни психични разстройства.

 

Неглижирането обикновено се свързва с пасивност от страна на отглеждащите, която активно вреди на детето. Може да бъде физическо, образователно или емоционално
 
Физическо неглижиране е налице при:
 • незагриженост за храната, облеклото и подслона на детето
 • отказ и/или забавяне на здравни грижи
 • изоставяне на детето
 • изгонване на детет;
 • неадекватен надзор
 • други - шофиране в нетрезво състояние заедно с детето
 
Образователно неглижиране е налице когато родителят:
 • позволява и е незагрижен за бягствата на детето от училище, за което е бил уведомен
 • спира детето от училище по различни причини
 • не отговаря на други образователни потребности на детето
 
Емоционалното неглижиране се изразява в:
 • неадекватно отглеждане или предоставяне на неефективни грижи
 • допускане детето да е хронично малтретирано от другия родител или съпруг
 • позволяване употребата на дроги и алкохол
 • друго маладаптивно поведение
 • отказване на психологични грижи