5. Какви са индикаторите за сексуално малтретиране?

 

В повечето от случаите няма категорични физически доказателства за сексуалното матретиране. Няма универсални симптоми, а физическите признаци и симптоми са редки и доколкото ги има те не са спе;ифични. По-чести са емоционалните и поведенчески симптоми.
 
Физическите индикатори могат да включват:
 • охлузвания, зачервявания и болка в областта на гениталиите
 • кървене от гениталиите или ректум
 • хронични инфекции на пикочо-половата система
 • трудност при вървене/седене
 • наличие на сексуално предавани заболявания, бременност
 
Емоционални и поведенчески симптоми:
 • несъответна за възрастта осведоменост и познания за сексуалните дейности, както и сексуално поведение
 • може да се наблюдава разиграване на сексуални сцени в игрите и рисунките
 • сексуални игри с други деца
 • прекомерна себестимулация, мастурбация
 • прекомерен страх от възрастни, обикновено мъже
 • повишена агресивност, гняв, враждебност към възрастни или деца
 • тревожност, депресивност, фобии
 • лош импулсивен контрол, себедеструктивно суицидно поведение
 • симптоми на посттравматично стресово разстройство
 • симптоми на дисоциативно разстройство
 
Последиците от сексуалното малтретиране зависят от типа, хроничността на малтретирането, възрастта на детето, връзката между насилника и детето. Психологичните и физическите ефекти от това малтретиране могат да бъдат разрушителни и дълготрайни. Децата се чувстват тревожни, със загуба на себеуважение, изпитват недоверие към възрастните.