4. Какво означава сексуално малтретиране на дете?

 

Включва широк кръг поведенчески прояви. Трябва да се разграничават понятия като сексуално матретиране, инцест и изнасилване, които означават различни, но понякога частично припокриващи се действия.
 
Сексуалното малтретиране включва всяко сексуално поведение или действие, посредством което възрастният използува детето за сексуалното си задоволяване. Детето може да бъде принудено или насила въвлечено в сексуални действия, въпреки неговата незрялост и непълното разбиране на естеството на тези дейности. Фактите говорят, че сексуалното насилие се извършва най-често в рамките на семейството.
 
Сексуалното малтретиране може да включва:
  • сексуални полови отношения
  • изнасилване
  • мастурбиране
  • докосване, галене или целуване със сексуален характер и с цел сексуално задоволяване
  • детска порнография
  • детска проституция
  • показване на детето на порнографски материали, с цел сексуална стимулация
  • неприлично цинично показване на детето
Сексуалното малтретиране е трудно, а понякога невъзможно да бъде доказано в съда, тъй като единствените свидетели обикновено са извършителя и самото дете. Нерядко децата оттеглят своите показания и отричат дадената информация, не само защото могат да бъдат заплашени, но и заради страха им, че могат да загубят семейството си и поради преживяванията за собствена вина и отговорност.
 
Инцестът е сексуална връзка между кръвни родственици.
 
Изнасилването е юридическо, а не медицинско понятие и се формулира като осъществяване на сексуален контакт, нежелан от един от участниците в него. В повечето от случаите сексуалният насилник е член от семейство, добре познат на детето, който се ползува с голямо доверие и е в позиция на авторитет.