3. Какви са особеностите на емоционалното малтретиране?

Емоционалното малтрретиране включва увреждане на психичното и емоционалното развитие на детето с хронично лошо емоционално отношение към детето. Това е нещо по-различно от неглижирането, изразява се в липса на топлота в отношението родител-дете, или показване на враждебност. Може да включва следните категории:
 • словесно насилие - обиди, негативни сравнения
 • отхвърляне и безразлично отношение
 • липса на топлота и физически контакт, например прегръдка
 • непрекъснато критикуване
 • отричане постиженията на детето
 • обсъждане грешките и провалите на детето в негово присъствие пред външни хора
 • оплашване (заплашване) на детето
 • осмиване, иронизиране, подиграване
 • игнориране на детето
 • използуване на пренебрежителен и студен тон при разговор
 • липса на интерес към дейностите, постиженията и успехите на детето
 • неразбиране на детските затруднения
 • посрещане с раздразнение тревожността на детето
Емоционалното малтретиране е едно от най-трудно доказуемите. Напълно възможно е и истински отговорни родители да са извършвали едно или повече от изброените поведения спрямо децата си. Може да се приеме, че емоционално малтретиране има тогава, когато детето е подложено на непрекъснати атаки и хронично емоционално нараняване от страна на възрастните.
 
Емоционалното матретиране нанася дългосрочни вреди върху себеуважението и чувството за собствения образ и света. Детето може да развие висока степен на тревожност, нервност, агресивност или поведение на безразличие и неспособност да участва в училищни занимани , игри или развлечения.