2. Какви са индикаторите за физическо малтретиране?

Това са:

  • необяснимо отлагане на търсенето на медицинска помощ
  • противоречия в съобщаваната история на нараняването
  • история, несъответстваща на физическите находки
  • данни за други съмнителни увреждания
  • многократни посещения на детето в различни медицински служби по повод нараняване
 
Поведенчески децата могат да изглеждат себевглъбени или уплашени, да имат агресивно поведение, лабилно настроение. Често показват депресивни преживявания, лоша себеоценка и тревожност. Нерядко те се опитват да прикрият нараняванията, поради страх от отмъщение.Тези деца често изостават в развитието си, имат изразени трудности във взаимоотношенията с връстници, показват себедеструктивно или суицидно поведение.