1. Какви са особеностите на физическото малтретиране?

Не трябва да се забравя, че децата, особено по-големите, не е изключено да прикриват родителите си. Възможни са и фалшиви обвинения за физическо малтретиране, по-често при деца в юношеска възраст, понякога подсказани на детето от другия родител.
 
Физическо насилие над детето е налице при:
 • ритане
 • удряне
 • биене с юмрук
 • изгаряне, попарване
 • удряне, биене с предмет
 • душене или задушаване
 • отравяне
 • разтърсване на детето със сила, омраза
 • одраскване с нокти
 • щипане
 • извиване, изкълчване на части от тялото
 • скубане
 • стискане, смачкване на части от тялото
 • хвърляне, блъскане (например в стена или под)
 • хвърляне на предмети по детето
 • пронизване, порязване, режене
 • индиректен синдром на Мюнхаузен (предизвикано или измислено заболяване)
 
Индиректния синдром на Мюнхаузен се определя от това, че тялото и здравето на детето се превръщат в поле за удовлетворяване на здравни психопатологични потребности на обгрижващия, най-често майката. Разнообразието от телесни симптоми е голямо и може да включи всички органи и системи. Братята и сестрите на детето също могат да имат подобна история и самите те да са били обект на предизвикано заболяване (40%), в 11% се среща смърт на брат/сестра по неизяснени причини.
 
Физическо малтретиране трябва да се подозира при наличие на типични увреди на детето. Двустранно симетрични наранявания винаги са подозрителни за неслучайно нараняване, както и множествените фрактури на ребра и вътрешни кръвоизливи. Могат да се срещнат спирални фрактури на дълги кости особено при по-малките деца. Такива са и белезите със специфична конфигурация, например следи от изгаряне с цигара, следа от длан, от катарама на колан, от ухапване, обезкосмени участъци на главата.