5. Кои са факторите, влияещи върху тежестта на последствията?

Роля имат следните фактори:

  • голяма продължителност на малтретирането
  • възрастта на жертвата
  • близостта на насилника
  • наличието на няколко вида насилие (напр. психологическо, физическо и сексуално)
  • липса на подкрепа от семейството, обществеността и институциите