4. Какви са причините?

Много от родителите-насилници в детството си също са били жертва на физическо и сексуално насилие или са живяли в домове с висока степен на агресивност. Мощна предпоставка за проява на агресия е дългосрочното излагане на болка и физически тормоз. Родители, които са отглеждани и възпитавани по суров и жесток начин, продължават традицията в отношенията със своите деца. В някои случаи те вярват, че методите им са приемлив начин за дисциплиниране.
 
Стресиращите условия на живот, включващи пренаселеност и бедност също се свързват с агресивно поведение и допринасят за физическа злоупотреба към децата. Социалната изолация, недостатъчната подкрепа и употребата на наркотични вещества или алкохол от родителите повишават риска от неглижиране и злоупотреба.Икономическата криза, недостатъчните доходи, безработицата, жилищните проблеми увеличават нивото на стрес и правят семейството уязвимо.
 
Психичните разстройства също са от значение при малтретирането и неглижирането на децата, тъй като оценката и мисловния процес на родителя могат да бъдат нарушени. Депресивни или психотични родители, или тези с тежки личностови разстройства могат да имат неправилна преценка по отношение на децата, нерядко ги виждат като лоши или опитващи се да ги “подлудят”. 
Някои характеристики на децата, също могат да увеличат уязвимостта им към неглижиране, физическа и сексуална злоупотреба:
  • преждевременно родени деца с умствена изостаналост или с физически недъзи
  • деца, които плачат прекомерно или са необичайно изискващи
  • децата с хиперактивно разстройство са особено уязвими, особено при родители с ограничени възможности за справяне
Обичайно в семейството единият родител е активният физически насилник, а другия пасивно приема насилието. По-често в семейството извършителя на физическо малтретиране е майката. Средната възраст на майките насилвали децата си е около 26г., а средната възраст на бащите упражнявали насилие е 30г. Много от децата преживели насилие произхождат от бедни домове, а семействата са с тенденция към социална изолираност.
 
Сексуалното насилие обикновено се извършва от мъже, въпреки, че жените нерядко мълчаливо приемат насилието. Сексуалната злоупотреба се извършва от познат на детето човек. Насилниците нерядко са били сексуално или физически малтретирани в детството си. В съображение като етиологичен фактор може да се вземе и педофилията.