3. Какво е разпространението?

У нас не са провеждани надеждни проучвания по проблема за насилието. Точната честота на поведението на насилие е неизвестна. Малтретираните деца в САЩ са най-малко 1 млн. годишно. Малтретирането на децата е втората по честота причина за смърт на децата във възрастта до 5 години. За света е изчислено, че годишно са матретирани около 7 млн. деца. В едно от проучванията, по пресмятания е установено, че всяко трето-четвърто момиче и всяко седмо-осмо момче е сексуално малтретирано във възрастта до 18г., като се смята, че истинската цифра е по-висока.