1. Какво представлява токсоплазмозата?

Токсоплазмозата е остро протичащо паразитно заболяване, причинено от едноклетъчен паразит, наречен Toxoplasma gondii.
Човекът, както и други животни – домашни и диви, се явяват междинни гостоприемници, а крайният гостоприемник на инфекцията са представителите на семейство котки, считани за най-значимите резервоари. Животните и човекът се заразяват с паразита чрез заразено месо, при контакт с фекална маса от котка, а е възможно и трансплацентарнопредаване от майка на плода.
 
Най-често инфекцията настъпва при консумация на недобре кулинарно обработено месо, много често свинско, агнешко, дивеч, съдържащо цисти на токсоплазмата. Нерядко става въпрос само за контакт с устата по време на третирането на суровото месо или използването на недобре измити ножове, прибори, дъски за рязане.
 
Други обстоятелства, при които настъпва заразяване, са почистването на тоалетната на домашна котка или работа в градината, в пясъчна площадка и др., при което след контакт с фекалиите ооцисти могат да попаднат в организма през устата. Макар и паразита да е изолиран по козината на котките, той обикновено не е патогенен и се смята, че заразяване при галенето и играта с котка е изключително рядко. Самите домашни любимци могат да се инфектират след изяждането на заразен гризач. Няколко седмици след това те започват да отделят с изпражненията ооцистите, които от своята страна стават заразоспособни няколко дни след престоя навън.
 
При вродените форми на заболяването инфекцията е трансплацентарна. Рядкост е при кръвопреливане или трансплантация на органи да настъпи заразяване.
 
Погълнати от човека от цистите и ооцистите се развиват благополучно други морфологични форми на паразита - тахозоити, които са способни да инфектират вид бели кръвни клетки, чрез които стигат до  различни органи. Така те могат да се локализират в мозъка, белите дробове, сърцето, мускулите. При лица със запазена имунна система токсоплазмите обикновено преминават в латентно състояние, формирайки цисти с възможност за реактивиране при условия на имуносупресия.