6. Кaкво представлява болестта на Calve?

Наблюдава се в ранна детска възраст. Болестта на Calve е остеохондороза, засягаща тялото на прешлена. Във връзка със смутеното кръвоснабдяване. Настъпва некроза и смачкване на прешлена, намаляване на размерите му неколкократно. Това води до кифоза. Могат да бъдат засегнати един или повече прешлени.
 
Водещи сред оплакванията са болките в гърба. Образните излседвания, показват данни, различни от тези при болестта на Scheuermann. Лечението е консервативно.