5. Какво представлява болестта на Scheuermann?

Наричана е още ювенилна кифоза. Тук патологичният процес е съсредоточен в предната част на тялото на прешлените на гръбначния стълб и то най-често гръдните – между пети и единадести. Проявява се отново в млада възраст, около пубертета, предимно при мъжкия пол. Клинично започва с неспецифични оплаквания от лесна уморяемост и общо неразположение, с тъпи болки в гърба, на фона на постепенно прогресираща кифоза. Това се отразява на развитието на целия гръден кош с изпъкване на раменете напред, изпъкване на лопатките. Неврологичен дефицит се регистрира рядко.
 
При това заболяване се касае за нарушение на кръвоснбдяването в осификационно ядро на засегнатите прешлени. Това влошава нормалното вкостяване и променя формата на прешлените, давайки им трапецовидна такава, което е и причината за кифозата. Това междувременно дава отражение и върху междупрешленните дискове и в тях също настъпват дегенеративни изменения. Субстанция от тези дискове може да проникне в костта на прешлена, формирайки телцата на Шморл.,
 
В диагностичен план незаменима стойност имат образни изследвания като рентгенография, КТ, ЯМР. Терапията е ефектива в ранните етапи на заболяването. При леки форми се прибягва щадящ двигателен режим и физиотерапия. При тежки случаи се налага имобилизация с гипсови корсети, шини. Лечението е продължително. При липса на ефект или наличие на подходящи показания се преминава към оперативна намеса.