4. Какво представлява болестта на Osgood-Schlatter?

Наблюдава се предимно 8-15 годишна възраст, предимно при момчета. Патологичният процес е локализиран по предната повърхност на големия пищял, където се залавя мощна мускулатура – а именно четириглавия мускул на бедрото. Там се намира осификационно ядро, което при повторяемо пренапрежение бива засегнато . Непремерено натоварване води до фрактура на мястото с откъсване на възпросната грапавина (tuberositas tibie), последвано от патологично формиране на нова костна тъкан, наблюдавана като подутина. Клинично се явява  болка при натиск и движение, облекчавана от покой.  Не рядко тя е пренебрежима и дълго се отлага консултацията със специалист.
 
Диагнозата се поставя въз основа на образна диагностика. Рентгенологичната находка е характерна. Обикновено заболяването е благоприятен ход, дори самоограничаващо се. Прилага се покой на крака, обездвижване рядко се налага. Контрол над болката и местния възпалителен просцес се постига с нестероидни противовъзпалителни средства. Физиотерапията също намира място и тук. При тежки, неподатливи на консервативна терапия случаи се преминава към оперативна намеса.