3. Какво представлява болестта на Legg-Calvé-Perthes?

Наричана е още ювенилен остеохондрит, coxa plana, асептична некроза на главата на бедрена кост. Заболяването е типично за детската възраст. В основата на патологичния процес лежи прекъсването на кръвоснабдяването на феморалната глава. Това води до загуба на костна тъкан, разположена непосредствено под хрущялната пластина. Стига се до нарушаване целостта на субхондралната кост и влошаване на нормалният растеж и развитие на костта изобщо.
 
Изявата започва като непостоянна и бавно прогресираща болка, като често  тя  не е локализирана в тазобедрената, а в колянната става поради разпространение по нервен ход. Възможни са оплаквания от страна на другия крак или гръбнака във връзка промяната в натоварването, походката, позата. Постепенно настъпва атрофия на мускулатурата в седалищната и бедрената мускулатура от страната на засегнатата става. Двустранно засягане се наблюдава в по-малко от 10% от случаите.
 
Диагнозата се поставя по специфичната рентгенологична находка, допълнителна стойност може да има и сцинтиграфията и ултразвука на тазобедрената става.
 
Лечението на заболяването започва с осигуряване покой, налагане на специални шини, екстензори за раздалечаване на отделните компоненти на ставата. Обездвижването обаче носи определени рискове, тъй като възстановителният процес тук е значителен – 1-2 години. При показания днес се провеждат оперативни намеси, които ускоряват съществено оздравяването, доколкото е възможно. Много важно е да се провежда и правилна физиотерапия, специален набор упражнения, плуване, дори колоездене.