2. Кои са най-честитие локализации?

Остеохондроза е описана с различни локализации. Разделят се основно на ставни, извънставни и такива на гръбначния стълб. Пример за първата група са болестта на Legg-Calvé-Perthes, засягаща главата на бедрената кост; болест на Fritz Konig в колянната става.
 
При болестите на Köhler и Freiberg – различни кости в областта на ходилото. В горния крайник такива са описани от различни автори в различнитте съставящи го кости и стави. Сред тях са болестта на Panner, Haas и други  в раменната става, болест на Hegemann и Brailsford с ангажиране на раменната и лъчевата кост в лакетната става. Отделно процесът може да се локализира в дисталния край на лакетната и лъчевата кост, както и костите на китката, дланта и фалангите.
 
Типично неставно заболяване е болестта на Osgood-Schlatter – в областта на големия пищял, и др. Болестта на Scheuermann ангажира гръбначния стълб.