1. Какво представлява маларията?

Маларията е остро паразитно заболяване, протичащо с характерна циклична изява с водещи симптоми – треска и висока температура. Днес в страната ни се регистрират единични случаи на заразени при престой в Южна Америка, Африка и Азия.
Причинителите са едноклетъчни паразити, плазмодии.
 
Описани са четири форми на маларията, всяка причинявана от различен паразит – Plasmodium vivax и Plasmodium оvale обуславят тридневна малария, Plamodium falciparum – тропическата малария, Plasmodium malariae – четиридневната малария.  Тези паразити имат сложен процес на развитие и размножаване, чиито етапи протичат както в междинния гостоприемник – определен вид комари (род Anopheles), така и у човека. 
 
Източник на заразата е болният човек. От него комарът смуче кръв, поемайки по този начин полово зрелите форми на паразита. След преминаването на няколко етапа от биологичния цикък, в слюнчените жлези на комара се локализират безполови форми. Така той се явява преносител на заболяването. При ухапване на човек, плазмодиите попадат в кръвта чрез слюнката на комара. По кръвен път те попадат в черния дроб, където протичат следващи стадии от цикъла на развитието на паразитите. Чернодробните клетки плазмодиите напускат като ги разрушават, след което навлизат в червените кръвни клетки. Развитието на паразитите в еритроцитите е 48 ч. за Pl. Ovale, vivax и falciparum, и 72 ч за Pl. malariae, след което настъпва разрушаване на кръвните клетки и заразяването на нови. Това има значение за продължителността на цикъла на клиничната изява. Друга особеност е, че при първите два вида плазмодии част от паразитните форми остават в черния дроб, налагайки съобразено с това терапевтично поведение.