1. Какво е хидроцефалия?

 

Думата „hydrocephalusпроизлиза от гръцки и се състои от две думи - „hydros, което означава вода и „cephalus-  глава. Някога това състояние е било нарично „вода в мозъка”. Както личи от името, хидроцефалията представлява състояние, причинено от акумулиране на абнормно голямо количество церебро–спинална течност (cerebrospinal fluid- CSF) в черепа.
 
Нормално церебро-спинална течност се продуцира  непрекъснато от вътрешните кухини на мозъка (вентрикулите или т.нар. мозъчни стомахчета) ,циркулира през вентрикуларната система на мозъка, излива се в цистерни (затворени пространства, действащи като резервоари) по базата на мозъка, „къпе” повърхността на главния и гръбначния мозък  и се абсорбира от кръвния ток. Вентрикуларната система се състои от мозъчни стомахчета, свързани помежду си с протоци (акведукти).
 
Церебро-спиналната течност е в непрекъсната циркулация и има много важни функции. Тя облива главния и гръбначния мозък и действа като протективна възглавница при травма. Тя осигурява транспорта на нутриенти и протеини, необходими за храненето и нормалната функция на мозъка и отпадни продукти от обмната на съседните тъкани. Церебро-спиналната течност протича между главния и гръбначния мозък и така може да компенсира промени в интракраниалния кръвен обем (количеството кръв в главния мозък). Хидроцефалията възниква при дисбаланс между продукцията и абсорбцията на течност. Увеличеното количество на церебро-спинална течност причинява увеличаване размерите на вентрикулите и повишаване на вътречерепното налягане, което потенциално може да увреди мозъчната тъкан.