1. Усложнения

Най-честите компликации при хирургичните процедури и при емболизацията са:

 • инфекция
 • хематом
 • хидроцеле
 • атрофия на тестиса.

Причината за възникване на хидроцеле следоперативно са лигираните лимфни съдове, ето защо те трябва внимателно да се сепарират от тестикуларните артерия и вена.

При емболизацията на тестикуларната вена, понякога наблюдавани усложнения са:

 • тромбоза,
 • перфорация на стената на вената,
 • локална реакция спрямо контраста.

2. Лечение

Медикаментозното лечение на варикоцелето е неефективно. Правят се експерименти за неутрализиране на негативното влияние върху тестиса посредством употребата на антиоксиданти и средства подобряващи оксигенацията, но те до момента са безрезултатни.

Съществуват пет основни техники за облитерация на варикоцеле:

 • ингвинален достъп
 • ретроперитонеален достъп
 • субингвинална инцизия
 • лапароскопски метод-чрез налагане на клипси
 • трансвенозна емболизция.

Всеки един подход има своите предимства, но най-често предпочитан е ингвиналният. Наблюдаваното ниво на рецидивност е от 0% до 10% и най-често се дължи на пропусната нелигирана колатерална вена.

3. Диагноза

 • физикално изследване
 • ехография
 • Доплер-сонография
 • КТ
 • венография
 • радионуклидна ангиография
 • термография

4. Клиника

Най-често болните съобщават, за "подуване" в съответната скротална половина, при палпация – чувство за "опипване на торба с червеи", дискомфорт дефиниран като –болка или тежест.

Тези оплаквания екзацербират при активни движения, (напр. при продължително седене или бягане), при топли бани и др.

5. Патофизиология

Множеството теории, целящи обяснение на механизма на увреждане на тестиса при варикоцеле акцентират на:

 • увеличеното налягане,
 • хипоксемията,
 • хипертермията,
 • токсичното въздействие на метаболитните продукти в кръвния ток локално.

6. Етиология

В около 80%-90% от случаит варикоцелето възниква в ляво, (възникващото вдясно варикоцеле е алармиращ сигнал за тумор в ретроперитонеума). Причините за това са основно три:

 • ъгълът , под който лявата тестикуларна вена се влива в реналната вена
 • липсата на ефективни антирефлуксни клапи по хода на вената
 • повишеното налягане в v. renalis sinistra поради леката компресия от a. mesenterica superior и aorta abdominalis (анатомична особеност позната като nutcracker effect).

Варикоцелето се дели най-общо на три типа по отношение критерия големина:

 • силно изразено (установява се визуално)
 • умерено изразено (устновява се посредством Валсалва маньовър, без вертикализиране на тялото)
 • слабо изразено (установява се само с вертикализиране на тялото)

7. Определение

Варикоцелето е представлява дилатация на пампиниформения плексус на вътрешната тестикуларна вена.

Варикоцелето е една от най-честите причини за нарушена оплодителна функция на тестиса.

Варикоцелето възниква при около 15-20% от мъжете общо и при около 40% от мъжете в репродуктивна възраст.