2. Лечение

Медикаментозното лечение на варикоцелето е неефективно. Правят се експерименти за неутрализиране на негативното влияние върху тестиса посредством употребата на антиоксиданти и средства подобряващи оксигенацията, но те до момента са безрезултатни.

Съществуват пет основни техники за облитерация на варикоцеле:

  • ингвинален достъп
  • ретроперитонеален достъп
  • субингвинална инцизия
  • лапароскопски метод-чрез налагане на клипси
  • трансвенозна емболизция.

Всеки един подход има своите предимства, но най-често предпочитан е ингвиналният. Наблюдаваното ниво на рецидивност е от 0% до 10% и най-често се дължи на пропусната нелигирана колатерална вена.