1. Кой е причинителят и какъв е механизмът на разпространение?

Хименолепидозата е хронично паразитно заболяване с преимуществено засягане на стомашно-чревния тракт. Причинител е Hymenolepis nana, тения, отнася се към плоските червеи. Полово зрелите форми достигат до размери 5см и се състои от глава (сколекс), шийка и тяло от членчета – до 1000 на брой.
 
Човекът е междинен и краен гостоприемник. Механизмът на заразяване е фекално-орален – мръсни ръце или хранителни продукти, заразена вода.
 
При попадането на яйцата в гастро-интестиналния тракт от тях се отделят форми на паразита, наречени онкосфери. Последните се фиксират за тънкочревната лигавица, инцистират, формира се цистоцеркоид и впоследствие достигат полова зрялост. Възможно е яйцата на тези полово диференцирани форми изобщо да не излязат във външната среда, а още в тракта на същия гостоприемник от тях да се отделят онкосфери и така да настъпи автореинвазия. Онкосферите се прикрепват на друго място и продължават цикъла.  Освен вътречревна, автореинвазия може да има и при недостатъчна хигиена и попадането на яйцата отново в организма по споменатия механизъм. Във връзка с тези особености заболяването обикновено е хронично-протичащо. Някои насекоми могат да станат междиини гостоприемници, като у тях се развива онкосферата. Последната може да бъде погълната от гризачи най-често, но не е изключено и от човека, които ще се явят краен гостоприемник.