4. Какво е лечението?

Лечението се осъществява с препарати като Мебендазол, Албендазол и други, като се прилагат по схема за няколко дни. Нужни са контролни изследвания за верифициране обезпаразитяването. Освен това се налагат и мерки по отношение на личната и обществена хигиена.