3. Как се поставя диагнозата?

За диагнозата на заболяването насочват клиничната и лабораторна картина. При последната обикновено се установява находка, характерна за възпалителен процес и повишение на еозинофилните левкоцити, типични за паразитозата, както и анемия. Изолирането на яйцата от фекална маса се осъществява по няколко метода.