1. Кой е причинителят и как се разпространява заболяването?

Трихинелозата е паразитно заболяване, причинено от Tichinella spiralis и протичащо с повишение на тампературата, втрисане, изразени болки по мускулатурата и отоци в областта на лицето и типични лабораторни промени.
 
Trichinella spiralis се отнася към така наречените хелминти или кръгли червеи. Към родаTrichinella има и още няколко вида, някои от които патогенни и за човека. Сред тях са Tr. nativa, Tr.nelsoni и др. Гостоприемници са както хората, така и много домашни и диви животни. Обикновено човек се сблъсква с паразитозата при консумация на недобре термично обработено свинско месо, но не са малко и регистрираните случаи на заразяване от дивеч. Животните от своя страна се заразяват при консумация на заразени гризачи най-често, но не само. В месото се съдържат инкапсулираните цисти на паразита. При попадането им в стомашния тракт под действие на протеолитичните ензими, от цистите се освобождават паразитите, а за кратък период от време те стават полово зрели форми. Следва полово размножаване и раждане на живи ларви. Последните са способни да преминават праз чревната лигавица и по лимфен и кръвен път да се разпространят в целия организъм. Обичайно обаче, те се локализират в мускулатурата на гостоприемника, където се инкапсулират.