1. Кой е причинителят и как се разпространява?

Свинската тения, Taenia solium, се отнася към плоските червеи, паразитиращи в тънкото черво на човека. Достига дължина до 4м. Състои се от сколекс (глава), шийка и членчета, като в последните се съдържат яйцата на тенията.
 
Човекът е краен гостоприемник, междинен е свинята. От крайния гостоприемник в състава на членчетата се отделят с фекалните маси яйцата. При това междинните гостоприемници се заразяват по фекално-орален механизъм, а в чревният им тракт се освобождават междинни форми в развитиеото на тенията – онкосфери. По кръвен път през чревната лигавица, благодарение на набора си от кукички, те достигат до различни паренхимни органи и мускулатура, където образуват кистозна формация, т.нар. cysticercus cellulosae. В нея се съдържа и сколекса на ларвната форма. Заразяването на човека се осъществява при консумация на кулинарно недобре обработено месо. При това в чревния тракт сколексите се освобождават и се фиксират към чревната лигавица.
 
За разлика от говеждата, при свинската тения е възможно при полгъщане на яйца при недостатъчна хигиена освободените в чревния тракт онкосфери да се разпространят по кръвен път до различни органи и мускули – т.е. човекът да стане междинен гостоприемник. Развива се т.нар. цистицеркоза.