4. Какво е лечението на лайшманиозата?

 

Лечението при висцералната форма на заболяването включвнтиа амонови препарати венозно или мускулно, за определен период от време по схеми. Такива са Glucantim, Pentostam. Алтернатива са липозомални препарати с Амфотерицин В, също за парентерално приложение или Пентамидин. Алопуринолът също намира приложение. Това се отнася и за другите форми на лайшманиоза. Възможно е и локално приложение на антимонови средства в лезиите. Тук метод на избор са и хирургическите намеси, криотерапията, лазертерапията. При нужда се провежда и допълнително симптоматично лечение и антибиотично такова при насложени вторични инфекции.